Możliwość komentowania Rola Stanów Zjednoczonych w globalnej gospodarce. została wyłączona

Gospodarka Rosji i jej wyzwania.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla stworzonego przez nas państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – dotacje Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość sporo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na atut jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Kliknij

2. Otwórz link

3. Zobacz szczegóły

4. Sprawdź to

5. Tutaj Afryka jako nowy obszar wzrostu gospodarczego.

Comments are closed.